بر بال فرشته ها نيكادل

دخترم نيكادل

گنجشك نازو زيبا بابام رو تو نديدي ؟ (بياد دوران كودكي)

  گنجشک ناز و زیبا //  که می‌پری اون بالا بال و پرت به رنگ خاک // دلت مهربون و پاک به من بگو وقتی که پر کشیدی //  بابام رو تو ندیدی؟  دیدمش از اینجا رفت //  اون بالا بالاها رفت پیش ستاره‌ها رفت //  یواش و بی صدا رفت ستاره آی ستاره //  پولک ابر پاره خاموشی یا می‌تابی //  بیداری یا که خوابی به من بگو وقتی که خواب نبودی //  بابام رو تو ندیدی؟  دیدمش از اینجا رفت // اون بالا بالاها رفت از این طرف از اون راه //  رفته به خونه‌ی ماه ماه سفید و تنها //  که هستی اون بالاها نقره نشون کهکشون //  چراغ سقف آسمون...
25 دی 1390
1